W 2016 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów ponownie ujemny

11 października 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Jest to wskaźnik bardzo istotny dla każdego, komu przyjdzie rozliczyć się z podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości. Niestety, drugi rok z rzędu, Czytaj dalej

Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe - katalog wydatków

Wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Podatnik musi wydatkować na inwestycję mieszkaniową. Szczegółowy katalog wydatków na cele mieszkaniowe ustawodawca zawarł w art. 21 ust. Czytaj dalej

Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest cena lub wartość określona w umowie (oczywiście pod warunkiem, że odpowiada ona wartości rynkowej), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Czym zatem są koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku Czytaj dalej

Jak dokonać podwyższenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6f updof - przykład

Dokonując podwyższenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS można legalnie obniżyć podatek nawet o kilkaset złotych! Fakt ten jest często pomijany przez organy podatkowe. Możliwość taką daje art. 22 ust. 6f ustawy Czytaj dalej

Własne cele mieszkaniowe - definicja

Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć zapłaty podatku dochodowego z odpłtnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (czyli m.in. ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Właściwe zrozumienie pojęcia celów mieszkaniowych użytego w ustawie ma zatem istotne znaczenie Czytaj dalej

Jak obliczyć kwotę dochodu zwolnionego w PIT-39? - informacje i przykłady

Obliczenie kwoty dochodu ze zbycia nieruchomości zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT-39. Ustawa mówi dość tajemniczo o kwocie, która "odpowiada iloczynowi tego dochodu i Czytaj dalej

Jak ustalić wartość sprzedawanej nieruchomości do celów podatkowych?

Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym pojęcia wartości rynkowej i uzależnienie od niej wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ma na celu ochronę interesu Skarbu państwa. Z założenia ma zapobiegać przypadkom, gdy w celu uniknięcia opodatkowania strony umowy określałyby cenę sprzedaży Czytaj dalej

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości - kiedy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości lub niektórych praw dotyczących nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) jeżeli zostanie dokonane przed upływem 5 lat Czytaj dalej

zbycie nieruchomości

PIT-39 pobierz formularz interaktywny w PDF

Formularz PIT-39 przeznaczony jest głównie do rozliczenia odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 1 stycznia 2009 r., których zbycie zostało dokonane przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

PIT-39 za rok Wersja interaktywna Wersja do druku
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.

Wszystkie formularze PIT-39 dostępne są w formacie PDF. Wersja interaktywna umożliwia złożenie zeznania przez eDeklaracje. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania PIT-39 pobierz formularz interaktywny w PDF została wyłączona

Podział majątku małżeńskiego, a nabycie nieruchomości – interpretacja

Interpretacja indywidualna ITPB2/415-519/13/DSZ
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Data: 23-08-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: uniwersalne.

W niniejszej interpretacji Organ podatkowy odpowiedział na pytanie: czy są dwa momenty nabycia nieruchomości w sytuacji gdy wartość otrzymanego w wyniku podziału majątku małżeńskiego udziału w nieruchomości nie mieści się w dotychczasowym udziale przypadającym na danego małżonka? Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Podział majątku małżeńskiego, a nabycie nieruchomości – interpretacja została wyłączona

Czy nabycie gruntu rolnego w celu budowy budynku mieszkalnego jest wydatkiem na cele mieszkaniowe? – interpretacja

Interpretacja indywidualna ITPB2/415-641/13/MN
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Data: 27-09-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: nieruchomości nabyte od dnia 1 stycznia 2009 r.

Organ podatkowy stwierdził, że jeżeli zakupiony grunt rolny, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, zmieni w całości przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, przychód wydatkowany na jego nabycie w całości stanowić będzie wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c, którego poniesienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Czy nabycie gruntu rolnego w celu budowy budynku mieszkalnego jest wydatkiem na cele mieszkaniowe? – interpretacja została wyłączona

Ulga meldunkowa – jak liczyć okres zameldowania?

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi meldunkowej jest spełnienie warunku związanego z meldunkiem w zbywanej nieruchomości. Wiele wątpliwości wśród podatników budzi sposób w jaki powinni liczyć okres zameldowania.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania, nie wymaga też, aby była zachowana ciągłość zameldowania przed datą zbycia. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Ulga meldunkowa – jak liczyć okres zameldowania? została wyłączona

Wyrok NSA II FSK 2902/11 – ulga meldunkowa obejmowała przychody ze zbycia budynku mieszkalnego oraz gruntu, na którym budynek został posadowiony

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2013 r., sygnatura: II FSK 2902/11
Data: 15-10-2013 r.Zastosowanie w stanie prawnym: nieruchomości nabyte w latach 2007-2008.Wyrok dotyczy stosowania ulgi meldunkowej.

Z orzeczenia NSA wynika, iż ulga meldunkowa obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Wyrok NSA II FSK 2902/11 – ulga meldunkowa obejmowała przychody ze zbycia budynku mieszkalnego oraz gruntu, na którym budynek został posadowiony została wyłączona

Ulga meldunkowa w roku 2014 po raz ostatni!

Ulga meldunkowa w prawie podatkowym pojawiła się z dniem 1 stycznia 2007 roku, wraz ze zrewolucjonizowaniem przez ustawodawcę przepisów dotyczących opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości. Obecnie z ulgi meldunkowej mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy dokonali w 2013 roku zbycia (sprzedaży, zamiany, itp.) nieruchomości mieszkalnej nabytej w 2008 roku.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Muszą oni spełnić 2 warunki:
1. podatnik musiał być zameldowany w zbytej nieruchomości na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia
2. w terminie do 30 kwietnia 2014 roku złoży we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Ulga meldunkowa w roku 2014 po raz ostatni! została wyłączona
« Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8