W 2016 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów ponownie ujemny

11 października 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Jest to wskaźnik bardzo istotny dla każdego, komu przyjdzie rozliczyć się z podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości. Niestety, drugi rok z rzędu, Czytaj dalej

Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe - katalog wydatków

Wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Podatnik musi wydatkować na inwestycję mieszkaniową. Szczegółowy katalog wydatków na cele mieszkaniowe ustawodawca zawarł w art. 21 ust. Czytaj dalej

Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest cena lub wartość określona w umowie (oczywiście pod warunkiem, że odpowiada ona wartości rynkowej), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Czym zatem są koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku Czytaj dalej

Jak dokonać podwyższenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6f updof - przykład

Dokonując podwyższenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS można legalnie obniżyć podatek nawet o kilkaset złotych! Fakt ten jest często pomijany przez organy podatkowe. Możliwość taką daje art. 22 ust. 6f ustawy Czytaj dalej

Własne cele mieszkaniowe - definicja

Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć zapłaty podatku dochodowego z odpłtnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (czyli m.in. ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Właściwe zrozumienie pojęcia celów mieszkaniowych użytego w ustawie ma zatem istotne znaczenie Czytaj dalej

Jak obliczyć kwotę dochodu zwolnionego w PIT-39? - informacje i przykłady

Obliczenie kwoty dochodu ze zbycia nieruchomości zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT-39. Ustawa mówi dość tajemniczo o kwocie, która "odpowiada iloczynowi tego dochodu i Czytaj dalej

Jak ustalić wartość sprzedawanej nieruchomości do celów podatkowych?

Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym pojęcia wartości rynkowej i uzależnienie od niej wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ma na celu ochronę interesu Skarbu państwa. Z założenia ma zapobiegać przypadkom, gdy w celu uniknięcia opodatkowania strony umowy określałyby cenę sprzedaży Czytaj dalej

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości - kiedy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości lub niektórych praw dotyczących nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) jeżeli zostanie dokonane przed upływem 5 lat Czytaj dalej

interpretacja

Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym na rzecz jednego ze spadkobierców nie jest zwolniona od podatku dochodowego /PIT-39/

Interpretacja indywidualna IBPBII/2/4511-7/15/MZM
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Data: 01 kwietnia 2015
Zastosowanie w stanie prawnym: uniwersalne

Istota interpretacji: Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części. Z wniosku jasno wynika, że przedmiotem sprzedaży były udziały posiadane przez Wnioskodawcę i bratanicę zmarłego. Wnioskodawca wraz z drugim spadkobiercą sprzedali jedynie swoje udziały w nieruchomościach. Nie można zatem mówić, że sprzedaż dotyczyła części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ze sprzedażą części nieruchomości mamy do czynienia np. wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele nieruchomości wydzielają z nieruchomości gruntowej kilka działek i wszyscy współwłaściciele razem sprzedają innej osobie fizycznej jedną z wydzielonych z nieruchomości gruntowej działkę. Tak jednak nie jest w rozpatrywanej sprawie, bowiem przedmiotem sprzedaży nie była część nieruchomości (wydzielona działka), ale udział w całej nieruchomości, który przysługiwał Wnioskodawcy.

Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym na rzecz jednego ze spadkobierców nie jest zwolniona od podatku dochodowego /PIT-39/ została wyłączona

Data nabycia nieruchomości w wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – interpretacja

Interpretacja indywidualna IBPB-2-2/4511-18/15/NG
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Data: 07 lipca 2015

Istota interpretacji: W przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności za datę nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać momentu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie aktu administracyjnego, jakim jest decyzja administracyjna.

Jest to bowiem tylko zmiana formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Nabycie prawa do nieruchomości następuje w chwili nabycia prawa wieczystego użytkowania. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Data nabycia nieruchomości w wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – interpretacja została wyłączona

Wydatki dotyczące kredytów hipotecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – interpretacja

Interpretacja indywidualna ITPB1/415-271a/13/HD
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Data: 03-06-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: nieruchomości nabyte od 1 stycznia 2007 r.

Wydatki dotyczące kredytów hipotecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, bowiem są to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie nieruchomości.

Wydatki związane z kredytami hipotecznymi nie mogą być także potraktowane jako nakłady, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Wydatki dotyczące kredytów hipotecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – interpretacja została wyłączona

Czy uzyskaną kwotę ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków może on przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z małżonkiem? – interpretacja

Interpretacja indywidualna IBPB-2-2/4511-354/15/MZM
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Data: 05 października 2015

Istota interpretacji: Czy uzyskaną kwotę ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków (Wnioskodawcy) może on przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z małżonkiem na budowę domu na gruncie stanowiącym własność Wnioskodawcy. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Czy uzyskaną kwotę ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków może on przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z małżonkiem? – interpretacja została wyłączona

Moment nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego – interpretacja

Interpretacja indywidualna IPTPB2/4511-407/15-7/JR
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Data: 27 października 2015

Interpretacja dotyczy momentu nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Moment nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego – interpretacja została wyłączona

Zbycie lokalu stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – interpretacja

Interpretacja indywidualna ITPB2/415-699/13/KK
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Data: 08-10-2013 r.
Zastosowanie w stanie prawnym: uniwersalne.

W niniejszej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił sposób w jaki należy liczyć termin pięcioletni dla lokalu będącego własnością podatnika po przekształceniu go z własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Istota interpretacji: Odpłatne zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym zostało ustanowione prawo odrębnej własności tego lokalu. Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Zbycie lokalu stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – interpretacja została wyłączona

Wydatki na własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu mieszkalnego w stanie developerskim – interpretacja

Interpretacja indywidualna IPPB4/4511-645/15-2/MS
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Data: 20 sierpnia 2015

Istota interpretacji: Czy za wydatki na własne cele mieszkaniowe, mogą zostać uznane wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego w stanie developerskim, koszty notarialne oraz wydatki na projekt i wizualizację wykończenia lokalu i prace wykończeniowe, tj. przebudowa ścian działowych mieszkania, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa przyłączy wodno -kanalizacyjnych, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów, ułożenie podłogi, ułożenie płytek na ścianach, montaż armatury łazienkowej oraz kuchennej, wykonanie parapetów, montaż drzwi, montaż szaf wnękowych (stałej zabudowy). Czytaj dalej

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Wydatki na własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu mieszkalnego w stanie developerskim – interpretacja została wyłączona