W 2016 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów ponownie ujemny

11 października 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.

Jest to wskaźnik bardzo istotny dla każdego, komu przyjdzie rozliczyć się z podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości. Niestety, drugi rok z rzędu, ogłoszony wskaźnik jest ujemny, co uniemożliwia podniesienie kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poniżej cały komunikat (M.P. 2016, poz. 982):

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763, z 2015 r. poz. 1582, 1830 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1250) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2016 r. w stosunku do I–III kwartału 2015 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%).

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania W 2016 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów ponownie ujemny została wyłączona