Jak dokonać podwyższenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6f updof – przykład

Dokonując podwyższenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS można legalnie obniżyć podatek nawet o kilkaset złotych! Fakt ten jest często pomijany przez organy podatkowe.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Możliwość taką daje art. 22 ust. 6f ustawy o PIT, zgodnie z którym koszty nabycia lub koszty budowy są corocznie podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Podwyższenie kosztów przysługuje począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie zbywanej nieruchomości, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie. Inaczej mówiąc waloryzacji kosztów nie dokonuje się o wskaźnik ogłoszony w roku nabycia oraz w roku zbycia nieruchomości.

Oznacza to, że w sytuacji gdy dokonamy sprzedaży w tym samym roku lub w roku następującym po roku, w którym nabyliśmy nieruchomość to podwyższenie kosztów zgodnie z art. 22 ust. 6f updof nie ma zastosowania.

Jak stosować w praktyce ten zapis?

Przykład praktyczny podwyższenia kosztów uzyskania przychodów:
Nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło w 2008 roku umową sprzedaży za cenę 150.000,00 zł. W jaki sposób dokonać podwyższenia kosztów zgodnie z art. 22 ust. 6f updof?

Prawidłowy sposób podwyższenia wg daty zbycia:

zbycie w roku 2008 podwyższenia nie dokonuje się
zbycie w roku 2009 podwyższenia nie dokonuje się
zbycie w roku 2010 podwyższenie o wskaźnik GUS ogłoszony w 2009 roku 3,5%, czyli 150.000 x 3,5% = 5.250 zł (łączny koszt 150.000 + 5.250 = 155.250)
zbycie w roku 2011 podwyższenie o wskaźnik GUS 2,5 % ogłoszony w 2010 roku, czyli 150.000 x 2,5% = 3.750 zł (łączny koszt 150.000 + 5.250 + 3.750 = 159.000)
zbycie w roku 2012 podwyższenie o wskaźnik GUS 4,2% ogłoszony w 2011 roku, czyli 150.000 x 4,2% = 6.300 zł (łączny koszt 150.000 + 5.250 + 3.750 + 6.300 = 165.300)
zbycie w roku 2013 podwyższenie o wskaźnik GUS 4% ogłoszony w 2012 roku, czyli 150.000 x 4% = 6.000 zł (łączny koszt 150.000 + 5.250 + 3.750 + 6.300 + 6.000 = 171.300)

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Jak dokonać podwyższenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6f updof – przykład została wyłączona