Ulga meldunkowa – jak liczyć okres zameldowania?

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi meldunkowej jest spełnienie warunku związanego z meldunkiem w zbywanej nieruchomości. Wiele wątpliwości wśród podatników budzi sposób w jaki powinni liczyć okres zameldowania.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania, nie wymaga też, aby była zachowana ciągłość zameldowania przed datą zbycia.

Zatem do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno w trakcie posiadania nieruchomości jak i przed datą jej nabycia. Każdy roczny okres zameldowania uprawnia do zwolnienia, np. sprzedając dom nabyty w spadku spełniamy warunek zameldowania nawet wtedy gdy byliśmy w nim zameldowani jako dzieci, nawet jeżeli od tego okresu upłynęło wiele lat. Warunek do zwolnienia spełniony jest także w sytuacji, gdy zameldowani byliśmy w nieruchomości w okresach krótszych niż rok, ale w sumie zameldowanie trwało nie krócej niż 12 miesięcy.

UWAGA! Materiał archiwalny. Ulga meldunkowa dotyczy tylko nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008 i sprzedanych przed upływem terminu 5 letniego.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Ulga meldunkowa – jak liczyć okres zameldowania? została wyłączona