W jakim momencie powstaje przychód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości

Jednym z najważniejszych zagadnień przy odpłatnym zbyciu nieruchomości jest moment powstania przychodu. Dlaczego jest tak ważny? Bo od tego momentu należy liczyć wszelkie terminy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku, jak i określa ramy czasowe okresu na ponoszenie wydatków na cele mieszkaniowe dla podatników, którzy zamierzają skorzystać z ulgi.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Aby lepiej zrozumieć omawiane zagadnienie posłużmy się przykładem: W dniu 22 listopada 2012 roku Pan Zbigniew zawarł warunkową umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego przy której otrzymał zadatek w kwocie 30.000 zł. Ostateczną umowę notarialną przenoszącą własność nieruchomości zawarto w dniu 15 grudnia 2012 roku, a zapłata pozostałej ceny sprzedaży nastąpiła 15 stycznia 2013 roku. Kiedy powstał przychód z tej sprzedaży?

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powstaje zawsze w dacie zawarcia umowy przenoszącej własność, co ważne przychód nie powstaje w momencie zawarcia umowy przedwstępnej (warunkowej), nawet jeżeli została ona zawarta przed notariuszem, a przy jej podpisaniu zapłacono część lub całość ceny sprzedaży.

Zwrócić należy także uwagę na fakt, iż dla celów podatkowych nie ma znaczenia okoliczność, czy cena sprzedaży została zapłacona, lub czy też zapłata została rozłożona w czasie (np. płatność w ratach). Opodatkowaniu podlega bowiem przychód należny z tytułu odpłatnego zbycia, a nie faktycznie otrzymana kwota. Oznacza to, że przychód powstaje nawet jeżeli do zapłaty nigdy nie dojdzie!

Zatem, wracając do naszego przykładu, przychód ze sprzedaży nieruchomości przez pana Zbigniewa powstał w dniu 15 grudnia 2012 r.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania W jakim momencie powstaje przychód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości została wyłączona