Jak ustalić datę nabycia nieruchomości w drodze spadku?

Odpłatne zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu jeżeli dokonane zostanie przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Bardzo istotne dla skutków podatkowych jest zatem właściwe określenie daty nabycia. To teoretycznie proste zagadnienie w praktyce może przysporzyć wielu problemów.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Jedną z sytuacji przysparzających problem wielu podatnikom jest określenie daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze dziedziczenia (spadku). Dla lepszego zobrazowania zagadnienia posłużmy się przykładem:

Pan Jan wraz z bratem nabyli w spadku po zmarłym ojcu własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Ojciec Pana Jana zmarł w roku 2010, natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku uprawomocniło się w roku 2012. Kiedy zatem Pan Jan będzie mógł zbyć nie narażając się na konsekwencje podatkowe?

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera przepisów określających jak ustalić datę nabycia. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Art. 924 Kodeksu cywilnego stanowi, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast z art. 925 wynika, iż Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zatem zarówno data wydania postanowienia o nabyciu spadku (lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia), jak i jego uprawomocnienia nie ma znaczenia dla określenia daty nabycia. Datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze dziedziczenia jest bowiem chwila rzeczywistej śmierci spadkodawcy bądź chwila wskazana w prawomocnym postanowieniu sądu o uznaniu za zmarłego. W naszym przykładzie będzie to zatem chwila śmierci ojca Pana Jana, czyli rok 2010. Termin pięcioletni należy więc liczyć od końca roku 2010.

Identycznie wygląda nabycie spadku w drodze testamentu.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Jak ustalić datę nabycia nieruchomości w drodze spadku? została wyłączona