Jak prawidłowo liczyć termin 5 letni przy sprzedaży gruntu przekształconego z użytkowania wieczystego we własność wraz z wybudowanym budynkiem.

Jak już pisaliśmy wcześniej, w sytuacji sprzedaży gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, na którym wzniesiono budynek, termin 5 letni określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć osobno dla nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i osobno dla wybudowanego na nim budynku. A co w sytuacji jeżeli prawo użytkowania wieczystego zostanie zamienione na prawo własności?

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na podstawie decyzji administracyjnej, która nie może zostać uznana za umowę nabycia. Nabycie prawa do nieruchomości następuje bowiem w chwili zawarcia umowy o nabyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Przekształcenie to stanowi zatem jedynie zmianę formy prawnej prawa do nieruchomości. W konsekwencji pięcioletni okres (w którym sprzedaż podlega opodatkowaniu) liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte prawo wieczystego użytkowania.

Odnosząc się natomiast do kwestii wybudowanego budynku należy zwrócić uwagę na fakt, iż przy prawie własności gruntu data wybudowania budynku nie ma znaczenia przy obliczaniu terminu 5 letniego, gdyż budynek jest częścią składową gruntu i nie stanowi odrębnego od gruntu prawa własności.

Przykład: Pan Zdzisław nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu w roku 2002. W roku 2008 Pan Zdzisław zakończył budowę budynku mieszkalnego na tym gruncie. W roku 2012 prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności. Czy sprzedaż gruntu w roku 2012 podlega podatkowi?

Odpowiedź: Termin 5 letni należy liczyć od chwili nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, zatem sprzedaż w roku 2015 nie podlega opodatkowaniu.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Jak prawidłowo liczyć termin 5 letni przy sprzedaży gruntu przekształconego z użytkowania wieczystego we własność wraz z wybudowanym budynkiem. została wyłączona