Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – katalog i sposób dokumentowania kosztów związanych z nabyciem

Koszty uzyskania przychodu związane z nabyciem zbywanej nieruchomości są najczęściej występującymi kosztami obniżającymi dochód. Są one łatwe do udokumentowania, a nie jednoktotnie znane są organom podatkowym “z urzędu”.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Do podstawowych kosztów związanych z nabyciem nieruchomości zaliczamy nie tylko cenę jaką należało zapłacić przy nabyciu nieruchomości ale także inne opłaty związane z jej nabyciem (m.in. wynagrodzenie notariusza i podatek od czynności cywilnoprawnych).

Koszty związane nabyciem najprościej można udokumentować aktem notarialnym, gdyż zawiera on wszelkie niezbędne dane pozwalające stwierdzić jakie koszty poniesiono oraz potwierdzić, że zostały one uregulowane (najczęściej zawiera informacje stanowiące “pokwitowanie” uregulowania wydatków).

Pamiętać jednak należy, że koszty związane z nabyciem nieruchomości mogą występować również w mniej typowych sytuacjach, i tak np.:

    • kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, nabytych umową zamiany jest wartość nieruchomości lub prawa, które zostało zbyte w drodze tej zamiany

PRZYKŁAD: Pani Hanna w roku 2013 zawarła umowę zamiany nieruchomości, zgodnie z którą nabyła lokal mieszkalny o wartości 150.000 zł oddając w zamian działkę gruntu o wartości 140.000 zł. Sprzedając w roku 2015 lokal mieszkalny nabyty ww. umową w roku 2013, kosztem uzyskania przychodu jest wartość nieruchomości (działki gruntu) oddanej w drodze zamiany w 2013 r. czyli 140.000 zł

  • do kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem nieruchomości nabytej w drodze licytacji zaliczyć można wylicytowaną cenę oraz poniesione koszty egzekucyjne,
  • kosztami uzyskania przychodu w przypadku nabycia nieruchomości w drodze odpłatnego działu spadku są spłaty dokonane na rzecz pozostałych spadkobierców. Jak podkreśla się w interpretacjach podatkowych koszty powstają nawet jeśli faktyczna spłata (przekazanie pieniędzy) dokonana była po sprzedaży nieruchomości i została pokryta środkami uzyskanymi z tej sprzedaży,
  • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub spadku do kosztów zaliczyć można kwotę podatku od spadków i darowizn.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie ponoszone wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe napotkać można na liczne wyłączenia, np.:

  • do kosztów uzyskania przychodu związanych z nabyciem nieruchomości nie zalicza się wydatków związanych z kredytem bankowym (w tym: prowizji bankowej, kosztów ubezpieczenia kredytu, odsetek związanych z tym kredytem, itp.) – do kosztów zaliczamy zawsze cenę nabycia bez względu na sposób jej sfinansowania,
  • do kosztów związanych z nabyciem nieruchomości w spadku nie zalicza się zachowku wypłaconego uprawnionym spadkobiercom,
  • do kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości nabytej umową darowizny nie zalicza się wynagrodzenia notariusza związanego ze sporządzeniem umowy darowizny.

Uwaga! Koszty nabycia można podwyższyć o wskaźniki ogłoszone przez GUS! Więcej tutaj.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – katalog i sposób dokumentowania kosztów związanych z nabyciem została wyłączona