Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – rodzaje kosztów, sposób dokumentowania

Koszty uzyskania przychodu mają istotne znaczenie przy obliczeniu wysokości podatku od sprzedaży nieruchomości. Dzięki nim można obniżyć wysokość podatku, jak i „uwolnić się” od konieczności wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości możemy podzielić na kilka kategorii:

  • koszty związane z nabyciem zbywanej nieruchomości lub prawa (np. zakup, licytacja, odpłatny dział spadku),
  • koszty związane z wytworzeniem zbywanej nieruchomości (np. budowa budynku),
  • koszty związane z nakładami zwiększającymi wartość sprzedawanej nieruchomości lub prawa majątkowego (np. modernizacja budynku lub lokalu),
  • koszty związane z nieodpłatnym nabyciem zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego (np. w drodze spadku lub darowizny).

W zależności od rodzaju poniesionych kosztów należy je odpowiednio udokumentować. Inaczej dokumentujemy koszty związane z nabyciem, inaczej koszty związane  z nakładami zwiększającymi wartość. Co ważne, nieodpowiednio udokumentowane koszty pozostaną bez wpływu na rozliczenie podatku.

Jak dokumentować koszty uzyskania przychodu?

  • koszty związane z zakupem najczęściej wystarczy udokumentować aktem notarialnym, gdyż z niego wynika cena nabycia, koszty notarialne i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • dowodami zapłaty i dokumentami dotyczącymi odpłatnego działu spadku (akt notarialny, postanowienie sądu, itp.),
  • postanowieniem sądu w przypadku nabycia nieruchomości w drodze licytacji (dodatkowo dowodem przelewu) oraz wszelkimi dokumentami dotyczącymi kosztów egzekucyjnych,
  • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub spadku można przedłożyć wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość podatku od spadków i darowizn (np. akt notarialny, zaświadczenie, itp.),
  • wysokość nakładów zwiększających wartośc nieruchomości lub praw majątkowych można udokumentować tylko na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (ustawa nie przewiduje możliwości dokumentowania wydatków w inny sposób.

Uwaga! Koszty nabycia oraz koszty wytworzenia można podwyższyć o wskaźniki ogłoszone przez Przezsa GUS! Więcej na ten temat przeczytaj tutaj.

Szczegółowe unormowania dotyczące kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zawarto w art. 22 ust 6c – ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – rodzaje kosztów, sposób dokumentowania została wyłączona