Jakie opłaty administracyjne stanowią koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. A jednym ze sposobów dokumentowania tych nakładów są dokumenty stwierdzające poniesienie opłat administracyjnych.

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia opłat administracyjnych. Organy podatkowe posługują się zatem definicją słownikową tego pojęcia.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego opłata administracyjna jest to świadczenie pieniężne pobierane na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego (lub innego związku publiczno-prawnego) z racji czynności urzędowych organów państwowych lub samorządowych albo w zamian za usługi tych organów i instytucji publicznych. Opłaty administracyjne mają co do zasady zapewnić pokrycie wydatków spowodowanych czynnościami urzędowymi, kosztów usług i utrzymanie urządzeń publicznych.

Uwzględniając powyższą definicję, do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zaliczyć można wyłącznie opłaty na rzecz organów państwowych lub samorządowych związane z czynnościami urzędowymi.

Istotne jest także aby opłaty administracyjne związane były z nakładami ponoszonymi na nieruchomość i zwiększały jej wartość.

W katalogu takich wydatków nie mieszczą się natomiast wydatki poniesione m.in. na:
– opłaty za utrzymanie i administrowanie nieruchomością (nie będą to zatem opłaty na rzecz spółdzielni lub zarządcy nieruchomości potocznie zwane “opłatami za administrowanie”),
– opłaty czynszowe,
– opłaty za eksploatację przyłączy energetycznych,
– stałe opłaty za przyłącza mediów,
– koszty zaświadczenia banku np. potwierdzającego wysokość spłaconego kredytu i odsetek,
– koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Jak należy udokumentować poniesienie opłat administracyjnych?

Podstawowym dokumentem będzie zawsze dowód zapłaty (przelewu), niekiedy również do udokumentowania poniesionych wydatków niezbędne będą akty administracyjne z których wynika obowiązek uregulowania należności np. decyzje wskazujące wysokość opłat.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Jakie opłaty administracyjne stanowią koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania? została wyłączona