Czy zakup narzędzi stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości?

Jednym z częściej poruszanych problemów w zapytaniach kierowanych do naszej Redakcji jest problematyka związana z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatków na zakupu narzędzi i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia budowy lub remontu sprzedanej nieruchomości.

Kwalifikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodu odbywa się na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Ogólne sformułowanie ustawowe nie pozostawia wątpliwości, że do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na budowę nieruchomości (wytworzenie) jak i na remont, przebudowę lub nadbudowę nieruchomości (nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych).

Jak słusznie zauważają podatnicy, urzędy skarbowe kwestionują zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup narzędzi i materiałów związanych z realizacją inwestycji. Dotyczy to zarówno zakupu drobnych narzędzi i materiałów takich jak pędzle, taśmy malarskie i papiery ścierne, jak i sprzętów o większej wartości takich jak wiertarka lub betoniarka. Dlaczego?

Otóż zdaniem organów podatkowych narzędzia i materiały do wykonania prac remontowych lub budowlanych nie stanowią nakładów o charakterze stałym, które zwiększają wartość nieruchomości.

Ponadto, zdaniem fiskusa, narzędzia używane w trakcie remontu lub budowy ulegają zużyciu jedynie w sposób częściowy, więc mogą służyć realizacji więcej niż jednej inwestycji. O ile w przypadku betoniarki można się z tym zgodzić, o tyle stanowisko takie w przypadku papieru ściernego lub pędzli należy uznać za kontrowersyjne.

Tym niemniej aby uniknąć kłopotów w trakcie czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy, wydatki na zakup narzędzi należy pominąć przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu.

Opublikowany w dniu przez Redakcja Możliwość komentowania Czy zakup narzędzi stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości? została wyłączona