Jak obliczyć wysokość podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości w PIT-39?

Podatek od sprzedaży nieruchomości należy liczyć inaczej niż podatek od dochodów ze stosunku pracy, emerytury, itp. Zasady obliczania i wysokość podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości uregulowano w art. 30e ustawy o podatku dochodowym.

źródło: Fotolia

źródło: Fotolia

Od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast podstawą obliczenia podatku jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem i kosztami uzyskania przychodu.

Przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie należy łączyć z innymi dochodami, należy go rozliczyć osobno w deklaracji PIT-39. Szczegółowe zasady obliczania podatku wyjaśniliśmy w poradniku filmowym. Zapraszamy do obejrzenia:

 

Opublikowany w dniu przez Redakcja 1 Komentarz