Komunikaty Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mające zastosowanie do podwyższenia kosztów uzyskania przychodu.

Poniżej prezentujemy komunikaty Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata 2008 – 2015.

Opublikowane komunikaty mają wpływ na obliczenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dla podatników korzystających z art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zestawienie wszystkich wskaźników:

W okresie Wskaźnik wyniósł (wzrost) Komunikat Prezesa GUS z dnia
I-III kwartał 2015 w stosunku do I-III kwartału 2014 -1,1 % 15 października 2015 r.
I-III kwartał 2014 w stosunku do I-III kwartału 2013 0,2 % 15 października 2014 r.
I-III kwartał 2013 w stosunku do I-III kwartału 2012 1,0 % 15 października 2013 r.
I-III kwartał 2012 w stosunku do I-III kwartału 2011 4,0 % 15 października 2012 r.
I-III kwartał 2011 w stosunku do I-III kwartału 2010 4,2 % 13 października 2011 r.
I-III kwartał 2010 w stosunku do I-III kwartału 2009 2,5 % 13 października 2010 r.
I-III kwartał 2009 w stosunku do I-III kwartału 2008 3,5 % 14 października 2009 r.
I-III kwartał 2008 w stosunku do I-III kwartału 2007 4,4 % 14 października 2008 r.

Treść wszystkich komunikatów (należy kliknąć na tytuł aby wyświetlić treść):

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763 oraz z 2015 r. poz. 1582) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2015 r. w stosunku do I-III kwartału 2014 r. wyniósł 98,9 (spadek cen o 1,1%).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2014 r. w stosunku do I-III kwartału 2013 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2013 r. w stosunku do I-III kwartału 2012 r. wyniósł 101,0 (wzrost cen o 1,0%).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2012 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2012 r. w stosunku do I-III kwartału 2011 r. wyniósł 104,0 (wzrost cen o 4,0%).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650, z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779 oraz 2012 r. poz. 951.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2011 r. w stosunku do I-III kwartału 2010 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2010 r. w stosunku do I-III kwartału 2009 r. wyniósł 102,5 (wzrost cen o 2,5%).

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2009 r. w stosunku do I-III kwartału 2008 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%).

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2008 r. w stosunku do I-III kwartału 2007 r. wyniósł 104,4 (wzrost cen o 4,4%).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786 oraz z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828.