Miesięczne archiwum: /span>

Jakie opłaty administracyjne stanowią koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania?

26 marca, 2017 (Brak komentarzy)

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. A jednym ze sposobów dokumentowania tych nakładów są dokumenty stwierdzające poniesienie opłat administracyjnych. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia opłat administracyjnych. Organy podatkowe posługują się zatem definicją słownikową tego pojęcia.

Czy zakup narzędzi stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości?

26 marca, 2017 (Brak komentarzy)

Jednym z częściej poruszanych problemów w zapytaniach kierowanych do naszej Redakcji jest problematyka związana z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatków na zakupu narzędzi i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia budowy lub remontu sprzedanej nieruchomości. Kwalifikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodu odbywa się na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o podatku […]