Miesięczne archiwum: /span>

Jak podwyższyć koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – poradnik

17 grudnia, 2015 (Brak komentarzy)

Dziś opublikowaliśmy na naszym kanale na Youtube nowy poradnik. Tym razem jest on poświęcony zasadom podwyższania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Film zawiera praktyczny przykład zastosowania art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy odpłatny dział spadku stanowi źródło przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

16 grudnia, 2015 (Brak komentarzy)

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia (spadku) nieruchomości lub prawa majątkowego często dochodzi do sytuacji, że są one nabywane w częściach ułamkowych przez kilku spadkobierców. Sytuacja taka może okazać się dla nich problematyczna i niejednokrotnie „porządkując” sprawy majątkowe decydują się oni zawrzeć umowę o działu spadku. Z chwilą dokonania działu spadku jedni spadkobiercy przenoszą własność […]

Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe w PIT-39 – nabycie nieruchomości mieszkalnej

11 grudnia, 2015 (Brak komentarzy)

Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe uprawnia do ulgi z tytułu wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Do katalogu wydatków na cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi ustawodawca zaliczył m.in.: – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

Jak obliczyć wysokość podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości w PIT-39?

6 grudnia, 2015 (1 komentarz)

Podatek od sprzedaży nieruchomości należy liczyć inaczej niż podatek od dochodów ze stosunku pracy, emerytury, itp. Zasady obliczania i wysokość podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości uregulowano w art. 30e ustawy o podatku dochodowym. Od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast podstawą obliczenia podatku jest dochód, […]

Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe – wydatki na remont i modernizację

4 grudnia, 2015 (Brak komentarzy)

Remont lub modernizacja własnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego uprawnia do skorzystania z ulgi z tytułu wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Aby wydatki zostały uznane przez organy podatkowe muszą spełniać kilka warunków:

Zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – jak liczyć termin 5 letni

3 grudnia, 2015 (Brak komentarzy)

W przypadku przekształcenia  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego termin 5 letni, w którym odpłatne zbycie tego lokalu podlega opodatkowaniu, należy liczyć od końca roku, w którym zawarto umowę przeniesienia własności, bowiem zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub otrzymanie przydziału lokalu mieszkalnego nie jest nabyciem w […]

Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe – katalog wydatków

2 grudnia, 2015 (Brak komentarzy)

Wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Podatnik musi wydatkować na inwestycję mieszkaniową. Szczegółowy katalog wydatków na cele mieszkaniowe ustawodawca zawarł w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, zgodnie z którym za wydatki uprawniające […]