Miesięczne archiwum: /span>

Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości mogę zaliczyć koszty notarialne poniesione w związku ze sporządzeniem umowy darowizny?

15 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć koszty notarialne poniesione w związku ze sporządzeniem umowy darowizny? Katalog kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny zawiera art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego […]

Wydatki dotyczące kredytów hipotecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – interpretacja

15 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Wydatki dotyczące kredytów hipotecznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, bowiem są to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie nieruchomości. Wydatki związane z kredytami hipotecznymi nie mogą być także potraktowane jako nakłady, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak ustalić wartość sprzedawanej nieruchomości do celów podatkowych?

13 listopada, 2015 (1 komentarz)

Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym pojęcia wartości rynkowej i uzależnienie od niej wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ma na celu ochronę interesu Skarbu państwa. Z założenia ma zapobiegać przypadkom, gdy w celu uniknięcia opodatkowania strony umowy określałyby cenę sprzedaży na minimalnym poziomie. Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen rynkowych […]

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości – kiedy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana

13 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości lub niektórych praw dotyczących nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) jeżeli zostanie dokonane przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i […]

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – katalog i sposób dokumentowania kosztów związanych z nabyciem

12 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Koszty uzyskania przychodu związane z nabyciem zbywanej nieruchomości są najczęściej występującymi kosztami obniżającymi dochód. Są one łatwe do udokumentowania, a nie jednoktotnie znane są organom podatkowym “z urzędu”. Do podstawowych kosztów związanych z nabyciem nieruchomości zaliczamy nie tylko cenę jaką należało zapłacić przy nabyciu nieruchomości ale także inne opłaty związane z jej nabyciem (m.in. wynagrodzenie […]

Czy uzyskaną kwotę ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków może on przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z małżonkiem? – interpretacja

3 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Istota interpretacji: Czy uzyskaną kwotę ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków (Wnioskodawcy) może on przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z małżonkiem na budowę domu na gruncie stanowiącym własność Wnioskodawcy.