Miesięczne archiwum: /span>

Jak liczyć termin 5 letni – analiza różnych form nabycia.

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Poprawne ustalenie daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego ma niezwykle istotne znaczenie dla ustalenia czy zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu. Niestety, jak to często bywa, nie zawsze jest to proste. Poniżej prezentujemy analizę różnych form nabycia pod kątem obliczania terminu 5 letniego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym […]

Jak prawidłowo liczyć termin 5 letni przy sprzedaży gruntu przekształconego z użytkowania wieczystego we własność wraz z wybudowanym budynkiem.

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Jak już pisaliśmy wcześniej, w sytuacji sprzedaży gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, na którym wzniesiono budynek, termin 5 letni określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć osobno dla nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i osobno dla wybudowanego na nim budynku. A co w sytuacji jeżeli […]

Jak ustalić datę nabycia nieruchomości w drodze spadku?

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Odpłatne zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu jeżeli dokonane zostanie przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Bardzo istotne dla skutków podatkowych jest zatem właściwe określenie daty nabycia. To teoretycznie proste zagadnienie w praktyce może przysporzyć wielu problemów. Jedną z sytuacji przysparzających problem wielu podatnikom jest określenie daty nabycia nieruchomości lub prawa […]

W jakim momencie powstaje przychód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Jednym z najważniejszych zagadnień przy odpłatnym zbyciu nieruchomości jest moment powstania przychodu. Dlaczego jest tak ważny? Bo od tego momentu należy liczyć wszelkie terminy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku, jak i określa ramy czasowe okresu na ponoszenie wydatków na cele mieszkaniowe dla […]

Jak samodzielnie ustalić czy cena odpowiada wartości rynkowej?

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Wartość rynkowa jest określana na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku przy uwzględnieniu stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Mając na uwadze fakt, iż urząd skarbowy w pierwszej kolejności dokonuje porównania cen transakcji dokonywanych na danym terenie w danym okresie w obrocie rzeczami […]

Jak liczyć termin 5 letni w przypadku zbycia użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowano budynek?

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntu, jak i własność wybudowanego na nim budynku nie może stanowić samodzielnie przedmiotu obrotu prawnego. Jednakże mając na uwadze fakt, iż budynek wybudowany na takim gruncie stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności bieg terminu pięcioletniego należy liczyć odrębnie dla budynku oraz odrębnie dla gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym. Zatem będziemy mieli […]

Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości

27 listopada, 2015 (Brak komentarzy)

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest cena lub wartość określona w umowie (oczywiście pod warunkiem, że odpowiada ona wartości rynkowej), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Czym zatem są koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera […]