Miesięczne archiwum: /span>

Moment nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego – interpretacja

Październik 28th, 2015 (Brak komentarzy)

Interpretacja dotyczy momentu nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego.

Zbycie lokalu stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – interpretacja

Październik 26th, 2015 (Brak komentarzy)

W niniejszej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił sposób w jaki należy liczyć termin pięcioletni dla lokalu będącego własnością podatnika po przekształceniu go z własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Istota interpretacji: Odpłatne zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym […]

Wydatkowanie przychodu na zakup od żony udziału w nieruchomości po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – interpretacja

Październik 3rd, 2015 (Brak komentarzy)

Organ podatkowy stwierdził, że środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydatkowane przez Wnioskodawcę na nabycie od żony, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, udziału w nieruchomości wymienionej w treści art. 21 ust. 25 pkt 1 można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym […]