Miesięczne archiwum: /span>

Moment nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego – interpretacja

28 października, 2015 (Brak komentarzy)

Interpretacja dotyczy momentu nabycia własności lokalu przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu mieszkalnego.

Zbycie lokalu stanowiącego własność po przekształceniu ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – interpretacja

26 października, 2015 (Brak komentarzy)

W niniejszej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił sposób w jaki należy liczyć termin pięcioletni dla lokalu będącego własnością podatnika po przekształceniu go z własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Istota interpretacji: Odpłatne zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym […]

Wydatkowanie przychodu na zakup od żony udziału w nieruchomości po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – interpretacja

3 października, 2015 (Brak komentarzy)

Organ podatkowy stwierdził, że środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wydatkowane przez Wnioskodawcę na nabycie od żony, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, udziału w nieruchomości wymienionej w treści art. 21 ust. 25 pkt 1 można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym […]