Miesięczne archiwum: /span>

Uchwała NSA II FPS 4/14 – w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu

27 sierpnia, 2015 (Brak komentarzy)

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygająca wątpliwości dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie. Tezy W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o […]

Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie mieszkania w zasobach TBS – interpretacja

6 sierpnia, 2015 (Brak komentarzy)

Istota interpretacji: Uiszczając kwoty z tytułu partycypacji w kosztach budowy realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego podatnik nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania wybudowanego w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego.