Miesięczne archiwum: /span>

Czy wydatki poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej na nabycie lokalu mieszkalnego stanowią wydatki na cele mieszkaniowe? – interpretacja

29 lipca, 2015 (Brak komentarzy)

Istota interpretacji: Pomimo, że umowa przedwstępna nie jest umową przenoszącą własność lokalu mieszkalnego – wydatkowanie po jej podpisaniu środków na nabycie tego lokalu można uznać za wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe pod warunkiem, że w terminie późniejszym dojdzie do zrealizowania umowy przyrzeczonej, tj. do podpisania właściwej umowy sprzedaży przenoszącej własność lokalu […]

Własne cele mieszkaniowe – interpretacja

21 lipca, 2015 (Brak komentarzy)

Istota interpretacji: Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że były to jego własne cele mieszkaniowe. W tym kontekście kluczowa jest wykładnia pojęcia „własne cele mieszkaniowe”.  W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20 października 2014 r. (sygn. I SA/Łd. 908/14) sąd stwierdził, że „wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że […]