Miesięczne archiwum: /span>

Czy zakup działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe? – interpretacja

27 czerwca, 2015 (Brak komentarzy)

Organ wydający interpretację odpowiedział na pytanie: czy zakup działki przeznaczonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest wystarczającą przesłanką do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?