Miesięczne archiwum: /span>

Czy faktury wystawione przez przedsiębiorcę dla samego siebie dokumentują wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości – interpretacja

29 maja, 2015 (Brak komentarzy)

Nie może być mowy o zawarciu umowy o świadczenie usług, skoro usługi budowy domu wykonywane były dla samego siebie. Wnioskodawca nie otrzyma także od samego siebie odpłatności z tytułu świadczonych usług, a zatem faktury te nie dokumentują rzeczywistego wydatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Nie ma przesunięcia środków z majątku wnioskodawcy […]

Odwołanie darowizny – uchwała Sądu Najwyższego III CZP 32/66

26 maja, 2015 (Brak komentarzy)

Niniejszy wyrok zawiera ważne rozważania dotyczące skutków cofnięcia darowizny. Ma to znaczenie przy opodatkowaniu zbycia nieruchomości z uwagi na fakt, iż cofnięcie darowizny oznacza ponowne nabycie nieruchomości, a w konsekwencji ma wpływ na obliczenie terminu 5 letniego, w którym zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu.

Jak liczyć termin 5 letni przy opodatkowaniu zbycia nieruchomości.

10 maja, 2015 (Brak komentarzy)

Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Istotne znaczenie ma zatem zarówno prawidłowe ustalenie daty nabycia nieruchomości, jak i właściwe liczenie okresu pięcioletniego. W tym artykule skupimy się na zobrazowaniu prawidłowego sposobu […]

Czym jest odpłatne zbycie nieruchomości?

10 maja, 2015 (Brak komentarzy)

Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych jest pojęciem szerokim. Należy przez to rozumieć przeniesienie prawa własności nieruchomości lub prawa majątkowego na osobę trzecią w zamian za korzyść majątkową. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy. Na podstawie powyższej definicji już na pierwszy rzut oka zauważyć można, że […]

Jak wypełnić PIT-39 – instrukcja

10 maja, 2015 (Brak komentarzy)

PIT-39, jak każdy formularz podatkowy, może okazać się trudny do wypełnienia. Nie każdy musi znać używane w prawie podatkowym pojęcia, a błędne ich zrozumienie może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji finansowych! Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy prostą i mamy nadzieję zrozumiałą instrukcję wypełnienia formularza PIT-39 w formie VIDEO.

PIT-39 pobierz formularz interaktywny w PDF

10 maja, 2015 (Brak komentarzy)

Formularz PIT-39 przeznaczony jest głównie do rozliczenia odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 1 stycznia 2009 r., których zbycie zostało dokonane przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. PIT-39 za rok Wersja interaktywna Wersja do druku 2016 r. 2015 r. 2014 r. – 2013 r. – 2012 r. – 2011 […]