Miesięczne archiwum: /span>

Czy nabycie gruntu rolnego w celu budowy budynku mieszkalnego jest wydatkiem na cele mieszkaniowe? – interpretacja

29 stycznia, 2015 (Brak komentarzy)

Organ podatkowy stwierdził, że jeżeli zakupiony grunt rolny, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, zmieni w całości przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, przychód wydatkowany na jego nabycie w całości stanowić będzie wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 […]