Miesięczne archiwum: /span>

Ulga meldunkowa – jak liczyć okres zameldowania?

29 listopada, 2014 (Brak komentarzy)

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi meldunkowej jest spełnienie warunku związanego z meldunkiem w zbywanej nieruchomości. Wiele wątpliwości wśród podatników budzi sposób w jaki powinni liczyć okres zameldowania. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania, nie wymaga […]

Wyrok NSA II FSK 2902/11 – ulga meldunkowa obejmowała przychody ze zbycia budynku mieszkalnego oraz gruntu, na którym budynek został posadowiony

26 listopada, 2014 (Brak komentarzy)

Z orzeczenia NSA wynika, iż ulga meldunkowa obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony.